Quick Links

Zašto biti član BBC-a?

  • Mogućnost prisustva na do 20 poslovnih seminara koji se organizuju svake godine
  • Mogućnost dobijanja cjenovnih popusta za interne (eng. in-house) treninge
  • Mogućnost dobijanja cjenovnih popusta na master programe koje nudi Međunarodni Burch univerzitet
  • Mogućnost učenja od strane vodećih domaćih i međunarodnih eksperata
  • Mogućnost prezentacije firmi drugim članovima BBC-a
  • Istaknutost loga firme na web stranici kao i drugim promotivnim materijalima BBC-a
  • Mogućnost regrutovanja studenata za prakse i stalno zaposlenje
  • Mogućnost korištenja usluga Centra za razvoj karijere (eng. Career Development Center) prilikom regrutovanja studenata
  • Mogućnost korištenja studenata u istraživačkim i razvojnim projektima
  • Mogućnost učešća na danima karijere u organizaciji Međunarodnog Burch univerziteta