Quick Links

Zana Pekmez

Zana Pekmez je 2004. g. završila studij ekonomije na Bates College u SAD-u sa visokim akademskim priznanjem „magma cum laude“ i uspiješnom odbranom diplomskog rada iz kvantitativnih metoda na temu „Analysing the effects of oil price changes on macroeconomic aggregates using Vectorautoregression“. Odmah nakon studija zaposlila se na tada projektu Svjetske Banke, Jedinici za Ekonomsko planiranje (Economic Policy Planning Unit (EPPU)) kao konsultant za monitoring i implementaciju Srednjoročne razvojne strategije. Za vrijeme zaposlenja bila je aktivan član radne grupe za izradu srednjoročnog okvira troškova (Medium term Expenditure Framework) zajedno sa PKF konsultantskim timom. Postdiplomski studij završava 2010.g. na Ekonomskom Fakultetu u Sarajevu odbranom magistarskog rada pod naslovom : "Re(evolucija) u teoriji i metodama procjene i upravljanja rizikom usljed Globalne finansijske krize 2008". Profesionalno iskustvo nastavlja u oblasti finansija i bankarstva gdje stiče preko 8 godina upravljačkog iskustva u bankarstvu u kontekstu operativne organizacije, upravljanju troškovima, planiranju resursa i budžeta, upravljanju ljudima i nadzorom, te proaktivno upravljanje procesima u cilju optimizacije i razvoja novih poslovnih praksi kako bi se osigurala učinkovitost i smanjenje troškova.


Zana Pekmez trenutno obnaša funkciju člana uprave Privredne Banke Sarajevo dd Sarajevo I aktivni je predavač na Burch Univerzitetu. Trenutni interesi njenog akademskog istraživanja su: Poslovna analitika, Big Data, opisni i prediktivni modeli u kontekstu strateškog planiranja i upravljanja informacionim sistemima (Enterprise Information Management (EIM), energy economics.