Quick Links

Suad Mahmić

Dr. sci. Suad Mahmić je posljednju godinu zaposlen na poziciji izvršnog direktora u „Asseco SEE“ doo Sarajevo, jednoj od najvećih IT kompanija u Europi, koja se bavi prodajom i održavanje različitih SW rješenja (u BiH najveći partneri su banke). Prije toga je 15 godina radio u bankarskom sektoru (u dvije najveće banke u BiH), od zamjenika direktora filijale do direktora sektora u Head Office-u. Osim toga bio je šef carinske ispostave i viši asistent na fakultetu, tržišni i saobraćajni inspektor, profesor u srednjoj školi.


Završio je Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, te doktorirao na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije i stekao naučno zvanje doktora ekonomskih nauka.


Bio je interni trener za različite programe prodaje i razvoja prodajnog osoblja u banci, te predavač na treninzima prodajnog osoblja u osiguranju.