Quick Links

Malcolm Duerod

Malcolm Duerod je završio dodiplomski studij na Univerzitetu California, USA, kao i MBA na Harvard Business School, USA. Malcolm ima preko 10 godina iskustva u radu za najveće globalne finansijske korporacije kao što su JP Morgan Chase i Goldman Sachs, kao i druga iskustva u vođenju i pokretanju novih biznisa. Šest godina je radio kao predavač na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, a od ljeta 2014. godine je uposlenik i predavač na Međunarodnom Burch univerzitetu. Malcolm je također direktor NVO ‘’Nada mladima’’.