Quick Links

Jasmin Kukuljac

Jasmin Kukuljac je posljednjih 5 godina na poziciji Direktora Nestle Adriatic BH kompanije,  odgovoran za poslovanje Nestle kompanije u svim segmentima sa 20 zaposlenih. Prije toga je 5  godina radio kao KA Manager u istoj kompaniji. Prije dolaska u Nestle kompaniji radio je u Lura doo (Dukat Lactalis) na poziciji Sales Managera.

Završio studij na Ekonomskom fakultetu, smjer Marketing. 2014 upisao postdiplomski studij na BURCH univerzitetu. Od 2012 redovan je gost predavač na Ekonomskom fakultetu, isto tako od 2014 godine svoja gostujuća predavanja prenosi i na BURCH University. Trener je za različite programe prodaje i razvoja prodajnog osoblja sa dobrim iskustvom u planiranju i vođenju treninga.


U 2014. Instore magazin je pokrenuo „Business talk“ gdje je Jasmin redovan učesnik panel diskusija u svim segmentima.