Quick Links

Edin Smajić

Edin Smajić je predavač na predmetima liderstvo, menadžment, krizni menadžment, organizacija, i nauka o ponašanju na Fakultetu ekonomije i društvenih nauka, Međunarodnog Burch univerziteta. Direktor je Centra za cjeloživotno učenje pri Burč univerzitetu, Zamjenik je predsjedavajućeg Međunarodne konferencije za ekonomiju i društvene studije te savjetuje Poslovni klub studenata Fakulteta za ekonomiju i društvene studije. Pored ovoga bavi se konsualtignom u menadžmentu, akvizicijama i pripajanjima.


Edin Smajić je studirao pravo na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji, diplomirao poslovnu ekonomiju na Ottawa univerzitetu u SAD-u, magistarski studij iz Menadžmenta u turizmu završio na London Metropolitan univerzitetu u Londonu a magistarski studij iz Upravljanja državom i huminatarnih poslova završio u Sarajevu i Rimu pri Centru za postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i La Sapienza univerziteta u Rimu.


Preko Agencije za državnu sluzbu obučavao otprilike 500 državnih službenika u periodu 2005-2007. a u istom periodu pruzao obuke bankama i privatnim kompanijama. Trenuto završava doktorski rad iz oblasti liderstva.