Quick Links

Aida Dolić

Aida Dolić, psiholog, KB terapeut, vlasnik i direktor firme TCC doo. TCC počinje sa radom 2007. godine od kada je ostvario zavidnu referentnu listu u koje spadaju: HoldIna & Energopetrol, Konzum, Britsanska ambasada u Sarajevu, Imperial tobacoo, Fedex, Communis, Mita group, XY asocijacija, Privredna banka, OSCE, Mtel, ADS, ...Aida Dolić je certifikovani trener i konsultatnt u segmentu HR-a. Primarno opredjeljenje je kombinacija psihologije i menadžmenta kroz isporuku treninga koji su interaktivnog tipa.


Članica je HRM Udruženja, EMCC, AMCHAM-a, Udruženje trenera i konsultanata EUTAC.


Ukupno iskustvo u segmentu obuke seže do 10 godina. Aktivno je uključena kao senior exeprt na projektima EU, UNDP, GIZ. Posebno u projektima cjeloživotnog učenja, zapošljavanja.