Dobro došli

Burch Business Center (BBC) je osnovan u cilju jačanja saradnje Međunarodnog Burch univerziteta sa poslovnom zajednicom, stvaranja platforme za umrežavanje i saradnju domaćih i međunarodnih firmi, kao i doprinosa razvoju poduzetništva i ekonomije u Bosni i Hercegovini.